Nowy termin egzaminów ósmoklasisty

Zgodnie z „Harmonogramem egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego”, opublikowanym 25 kwietnia 2020 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – Departament Informacji i Promocji:
egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca,
– dodatkowy termin tego egzaminu – od 7 do 9 lipca,
wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają 31 lipca,
– 31 lipca szkoły otrzymają zaświadczenia z indywidualnymi wynikami ósmoklasistów.

Scroll to Top