Dyżur miejski wakacyjny dla oddziałów przedszkolnych

Informacja dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych

Miejski opiekuńczy dyżur wakacyjny dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach w Piastowie odbywać się będzie w terminach:

1 – 17.07.2020r. – w SP 5

17 – 28.08.2020r. – w SP3

Karty zapisu na dyżur do pobrania i złożenia przez chętnych rodziców w danej szkole, która prowadzi dyżur we wskazanym terminie.

 

31.08. 2020r. – dyżur w SP1 dla uczniów oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020 ( karty zapisu dla chętnych rodziców do pobrania ze strony internetowej Sp1 i złożenia u wychowawców grup  indywidualnie lub na maila,  w terminie do 26.06.2020r.)

Przerwa bez dyżuru w dn. 20.07 – 14.08.2020r.

Karta zgłoszenia dziecka z oddziału przedszkolnego w szkole na dyżur wakacyjny

Scroll to Top