Z doświadczeń dyrektora – praktyka

Zapraszamy do lektury wywiadu z p. dyrektor Urszulą Skrzypczak na łamach pisma „Głos Nauczycielski” z sierpnia 2014r.

Scroll to Top