Dzień Komisji Edukacji Narodowej

W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji „Dnia Komisji Edukacji Narodowej”. W części oficjalnej swoje przemówienie – skierowane do  wszystkich pracowników szkoły, uczniów i rodziców – wygłosiła: Dyrektor Szkoły Pani Urszula Skrzypczak wspominając o historycznych początkach oświaty polskiej i  podkreślając  jej znaczenie w czasach obecnych i szybko zmieniającej się rzeczywistości. Wszystkim nauczycielom przekazała najlepsze życzenia.  W imieniu Rady  Rodziców głos zabrała  Przewodnicząca pani Maria Rawa-Kacprzak która dziękując za trud i pracę wkładaną w nauczanie  i wychowanie dzieci przekazała na ręce Pani Dyrektor kwiaty. Przewodnicząca  Samorządu Uczniowskiego Maria Brzezińska złożyła najlepsze życzenia dyrekcji, nauczycielom  i wszystkim pracownikom szkoły.

Po części oficjalnej uczniowie klas Vb i  VIb zaprezentowali program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem pani Agnieszki Opiatowskiej i pana  Mateusza Frączka wraz z   chórem prowadzonym przez pana Łukasza Karpińskiego.

 

Agnieszka Opiatowska

Scroll to Top