Obserwacja wybranych uczniów – konferencja upowszechniająca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie

Kolejna konferencja dotycząca  praktyki obserwacji wybranych uczniów (OWU) już za nami. Uczestniczyli w niej nauczyciele ze szkół m.in. z  Piastowa, Warszawy, Konstancina, Olsztyna oraz Elbląga. W spotkaniu brała udział również Aleksandra Cupok – trenerka CEO.

Na początku spotkania dyrektor Urszula Skrzypczak  przybliżyła  historię Szkoły Podstawowej nr 1 i omówiła działania podejmowane przez szkołę w zakresie wdrażania oceniania kształtującego oraz doskonalenia techniki uczenia się  i nauczania w Klubie Szkół Uczących Się.

Podczas spotkania nauczyciele uczestniczący w konferencji nie tylko zostali zapoznani  z praktyką Owu. Liderki OWU Anna Brzezińska i Iwona Krysińska opowiedziały również  o tym, jak wyglądało wdrażanie praktyki w SP1.

Kolejnym etapem konferencji było przeprowadzenie warsztatów OWU. W pierwszej części nauczycielka języka polskiego Anna Kowalczyk wyjaśniła zebranym, czym jest język faktów, jak istotną rolę pełni w praktyce OWU. Drugą cześć poprowadziła Anna Brzezińska. która zaprezentowała konkretne działania zaplanowane dla wybranych uczniów   z uwzględnieniem ich wpływu na całą klasę. Po części praktycznej uczestnicy konferencji obserwowali lekcje języka angielskiego poprowadzoną przez Agatę Sałacińską oraz wychowania fizycznego, którą poprowadził Radosław Korban.

Podsumowaniem spotkania było omówienie warsztatów i lekcji.

Iwona Krysińska

  

Scroll to Top