Inauguracja placówki egzaminacyjnej DELF w Piastowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie co roku organizuje koncert noworoczny z udziałem wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy odkrywają w sobie przy tej okazji talenty muzyczne, choreograficzne i reżyserskie.
W tym roku koncert odbył się pod znakiem podróży dookoła świata z postojami w krajach francuskojęzycznych, których tańce i muzyka były przedstawiane na scenie.
Frankofonia jest szczególnie żywa w SP nr 1, gdzie uczniowie w klasach 4-6 mają jedną godzinę francuskiego w tygodniu, a uczniowie klas 7-8 uczą się języka francuskiego w wymiarze dwóch godzin w tygodniu. Francuski w Piastowie jest również nauczany w SP nr 3 i w SP nr 5 oraz w dwóch przedszkolach i obejmuje w sumie 300 dzieci.
Frankofilia Piastowa całkiem naturalnie doprowadziła do podpisania umowy pomiędzy Urzędem Miasta Piastowa i Szkołą Podstawową nr 1 a Instytutem Francuskim w Polsce, która przewiduje, że od maja 2019 roku SP nr 1 stanie się placówką egzaminacyjną DELF Prim, gdzie dzieci z różnych szkół będą przystępowały do egzaminów. Po koncercie pani Roselyne Marty, attaché ds. współpracy językowej wręczyła certyfikat poświadczający ten fakt pani dyrektor SP nr 1 Urszuli Skrzypczak w obecności pana Bernarda Adamowicza, wiceburmistrza Piastowa, pani Urszuli Nelken, dyrektorki Centrum Usług Oświatowych, oraz pana Przemysława Worka, przewodniczącego Rady Miejskiej.

Scroll to Top