Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

13 grudnia 2018 r. w naszej szkole z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie uczniów z panem Arturem Świerczem, radnym powiatu pruszkowskiego,  który porusza się na wózku.

Celem wizyty było przede wszystkim kształtowanie postaw akceptujących niepełnosprawność. Służyło wzajemnemu zrozumieniu, niwelowaniu przesądów i stereotypów. Pozwoliło młodym ludziom na bardziej świadome podejście do problemu nietolerancji i dyskryminacji wobec osób niepełnosprawnych. Uczniowie mieli okazję przekonać się, że osoba na wózku może odnosić sukcesy i rozwijać się, pomimo niedogodności.

Alina Lewczuk

Scroll to Top