Współpraca z Fundacją Wolność i Demokracja

 22 i 23 listopada 2018 r, w  ramach współpracy Szkoły Podstawowej nr 1 z Fundacją Wolność i Demokracja, w naszej placówce gościliśmy nauczycielki z Ukrainy, które obserwowały lekcje otwarte z języka polskiego, języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej przygotowane przez : Iwonę Skibę, Annę Kowalczyk, Agnieszkę Gołdę  i Anetę Wąsowską. W trakcie tych lekcji nauczycielki z Ukrainy miały okazje zobaczyć, w jaki sposób w naszej szkole stosujemy elementy oceniania kształtującego – podawanie celów i nacobezu,  współpraca uczniów, podsumowanie lekcji oraz  informacja zwrotna. W ramach podziękowań fundacja przekazała naszej szkole środki na zakup lektur.

Iwona Skiba
Scroll to Top