Tydzień nauki

W dniach 11.06.2018 – 15.06 2018 w SP1 odbył się kolejny Tydzień Nauki. To już się stało tradycją szkoły, że  uczniowie chcący uzyskać ocenę celującą w tygodniu poprzedzającym zakończenie roku szkolnego przygotowują  i przedstawiają prezentacje multimedialne, prowadzą przygotowane przez siebie lekcje, tworzą plakaty edukacyjne oraz realizują różne projekty edukacyjne. Odbyło się blisko 80 różnych prezentacji co oznacza, że od trzech lat ilość prezentacji utrzymuje się na zbliżonym, wysokim poziomie i pokazuje, że  co roku o najwyższą notę na świadectwie walczy duża grupa uczniów. W minionym Tygodniu Nauki uczniowie i nauczyciele mogli podziwiać prezentacje i projekty z historii,  matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, religii, przyrody, informatyki, muzyki, techniki i po raz pierwszy z fizyki.  Uczestnicy Szkolnego Tygodnia Nauki pokazali, że są prawdziwymi pasjonatami i wzorami do naśladowania w konsekwentnym realizowaniu i rozwijaniu swoich zainteresowań. W gronie ”szóstkowych” uczniów znaleźli się również ci, którzy  przez cały rok szkolny licznie i z  sukcesami walczyli w zawodach sportowych, dzieci uzdolnione plastycznie, laureaci kuratoryjnych i ogólnopolskich konkursów przedmiotowych oraz chórzyści, którzy aktywnie uczestniczyli w występach chóru szkolnego.

 

Jacek Furmański

 

 

Scroll to Top