„Za Wody dla Afryki” – podsumowanie akcji

7 czerwca odbył się apel podsumowujący akcję „ Za Wody dla Afryki”. Akcja była prowadzona we współpracy z UNICEF.

Na lekcjach, podczas godzin wychowawczych , uczniowie naszej szkoły zostali zapoznani z tematyką związaną z trudnościami dostępu do czystej wody na świecie, zwłaszcza w niektórych krajach afrykańskich -Sudan, Somalia.

Dzieci wykonały plakaty „ Kodeks oszczędzania wody”, które po wybraniu przez komisję zostały wysłane do organizatora akcji, na konkurs.

Podczas czwartkowego spotkania uczniowie uczestniczyli w prezentacji dotyczącej zasobów wody pitnej na świecie, konieczności jej oszczędzania, a także obejrzeli krótkie filmy o tym, jak dużo czasu zajmuje dojście do zbiornika wody pitnej, czasem nawet 10 godzin dziennie.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, a akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem społeczności szkolnej.

W drugiej części apelu nastąpiło podsumowanie konkursów przedmiotowych. Laureaci konkursów otrzymali dyplomy oraz nagrody.

 

Katarzyna Tomczyk

Scroll to Top