Podsumowanie konkursów języka angielskiego w klasach 1-3

Konkurs piosenki angielskiej „You can sing”

15 maja 2018 roku uczniowie naszej „Jedyneczki” wzięli udział w konkursie piosenki angielskiej organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Piastowie. Uczniowie klas 1-6 współzawodniczyli z uczniami piastowskich szkół podstawowych. W konkursie wzięło udział 8 uczniów SP1. Trzecie miejsce w kategorii klas 4-7 zajęła uczennica Zuzanna Kapusta. Gratulujemy!

 

Konkurs „English Master”

25 maja 2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 wzięli udział w konkursie „English Master” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4 w Piastowie. W konkursie brały udział dwa zespoły w następującym składzie: klasa 2a – Bartosz Piotrowicz, Piotr Senator i Oliwia Mucha, oraz klasa 3c – Zofia Aniszewska, Franciszek Dudka i Oliwia Dziełak. Uczniowie którzy brali udział w konkursie zostali wyłonieni na podstawie eliminacji najpierw wewnątrzklasowych, a następnie na poziomie klas. Zespół klasy drugiej zajął 1 miejsce, natomiast zespół klasy trzeciej zajął 2 miejsce. Gratulujemy!

 

Konkurs „Olimpusek” dla klas 1-3

Uczniowie klas 1-3 wzięli udział w sesji wiosennej konkursu „Olimpusek” z języka angielskiego. Uczennica klasy 1a Hanna Sababady zajęła 6 miejsce w skali całego kraju oraz zdobyła  dyplom laureata. Gratulujemy!

 

Konkurs plastyczno-językowy „Your favourite wild animal” dla klas 1

W maju uczniowie klas pierwszych wzięli udział w konkursie plastyczno-językowym pt. „Your favourite wild animal”.  Dzieci miały stworzyć pracę plastyczną przedstawiającą ich ulubione dzikie zwierzę, a następnie miały je opisać. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Miejsce I – Hanna Sababady 1a

Miejsce II – Paweł Dłutek 1b

Miejsce II – Jakub Wezenfeld 1a

Miejsce III – Jan Rogala 1b

 

Konkurs językowo-plastyczny „Your favourite places at school” dla klas 2

W maju uczniowie klasy drugiej wzięli udział w konkursie językowo-plastycznym pt. „Yopur favourite places at school”. Dzieci miały stworzyć pracę przedstawiającą ich ulubione miejsca w szkole, a następnie je opisać. Wyniki konkursy przedstawiają się następująco:

Miejsce I – Michał Dobrzyński 2a

 

 

Konkurs leksykalno-gramatyczny dla klas 3

W maju uczniowie klas trzecich wzięli udział w konkursie leksykalno-gramatycznym. Dzieci rozwiązywały test który sprawdzał ich wiedzę z wyznaczonych zagadnień leksykalnych i gramatycznych. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Miejsce I – Weronika Wilczyńska 3c

Miejsce II – Bartek Seroczyński 3c

Miejsce II – Izabela Krzemińska 3a

Miejsce III – Aleksandra Machera 3a

Miejsce III – Michał Korsak 3a

 

Scroll to Top