Sukcesy językowe uczniów Jedyneczki

 

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX” pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pomyślany jest jako forma intelektualnej zabawy językowej. Udział w nim polega na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej. Dodatkowe zadania z obowiązkowej lektury mają na celu pokazać, że język stanowi całość, a jego poszczególne komponenty „spotykają się” w literaturze, w tym przypadku w beletrystyce na poziomie odpowiadającym danej kategorii wiekowej. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i odbywa się w pięciu kategoriach wiekowych.

W tegorocznej edycji konkursu, który odbył się 27 lutego, wzięło udział 24 uczniów naszej szkoły. Jest nam niezwykle miło poinformować, że dwie uczennice klasy 6c, Barbara Gwiazda, która uzyskała wynik 100% i Helena Panfil uzyskały tytuł laureata. Nagrodą dla nich jest udział w obozie językowym w Nowej Słupi.

Wyniki bardzo dobre otrzymali: Maksymilian Skiba, kl. 6a oraz Przemysław Rybkiewicz, kl. 6b, natomiast dobre: Anna Romańska i Maria Rokicka z kl. 6b, Maja Mroczek – kl. 5d, Tymoteusz Koziarek – kl. 5a oraz Kaja Tarnowska – kl. 4c. Nasza szkoła zajęła także I miejsce
w powiecie pruszkowskim.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Iwona Skiba

Scroll to Top