Wieczorny Koncert Noworoczny -„Założyć ogród, to uwierzyć w jutro”

Po raz dziesiąty społeczność naszej szkoły, miasta oraz nasi przyjaciele spotkali się na Koncercie Noworocznym w Jedynce. W tym roku mieliśmy przyjemność gościć : Roselyne Marty-attache ds. współpracy językowej Instytutu Francuskiego, Burmistrza Miasta Piastowa – Grzegorza Szuplewskiego, członka Zarządu Powiatu Pruszkowskiego – Zdzisława Brzezińskiego,  Kazimierza Dymka-wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piastowa, Grażynę Mądroch i Marię Ziółek- prezes i wiceprezes  Fundacji im. Bogny Pokorskiej. Odwiedzili nas także przedstawiciele instytucji związanych z oświatą- Jolanta i Tomasz  Balcerzak prezes i wiceprezes z  Akademii Inicjatyw Młodzieżowych, Jolanta Rafał-Łuniewska- przedstawicielka Ośrodka Rozwoju Oświaty, Marta Dobrzyńska – dyrektor Centrum Edukacji Obywatelskiej, Aleksandra Cupok-koordynator programu SUS Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jak co roku przybyli także przedstawiciele lokalnych instytucji stale współpracujących z naszą szkołą: Agata Wolska –Adamczyk – dyrektor SANEPID-u w Pruszkowie, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła- ks. Maciej Chwarścianek oraz siostry Służebniczki – Liboria i Dobrawa, dyrektor Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa- Urszula Nelken, Mariusz Walczak reprezentujący  Stowarzyszenie „ Możesz”, Monika Gromadzińska-Miszczak – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszkowie, Wanda Przybylak kierująca Miejskim Ośrodkiem kultury w Piastowie, Katarzyna Wiśniewska – dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w naszym mieście, Małgorzata Bojanowska – dyrektor Muzeum Dulag 121, Wiesława Poznańska kierująca Biblioteką Publiczną w Piastowie, Jerzy Derlatka z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Joanna Szczuka-kierowniczka działającej w mieście Świetlicy Środowiskowo-Integracyjnej „Dom Jana Pawła II”, dyrektorzy szkół i przedszkoli piastowskich, absolwenci i rodzice.

Pierwsza część spotkania została poświęcona największemu przedsięwzięciu charytatywnemu naszego środowiska, czyli zbiórce funduszy na operację uczennicy SP-1 Ani Ługowskiej odbywającej się pod hasłem „Piastów dla Ani”. Akcja rozpoczęta równo rok temu zakończyła się wielkim sukcesem. Udało się zebrać sumę umożliwiającą przeprowadzenie zabiegu usunięcia  rurki tracheotomijnej i wszczepienia stymulatora oddechowego, który pozwala oddychać w nocy bez pomocy respiratora. Dziewczynka jest obecnie w trakcie leczenia w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Zebrani mieli okazję zobaczyć i usłyszeć Anię na ekranie.  Dyrektor szkoły Urszula Skrzypczak podkreśliła, że sukces akcji był możliwy dzięki niezwykłej mobilizacji naszego środowiska i podziękowała osobom, które się szczególnie przyczyniły do powodzenia tego przedsięwzięcia. Statuetki „Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie”.

Otrzymali: Burmistrz Miasta Piastowa Grzegorz Szuplewski, Stowarzyszenie „Możesz”, Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Jerzy Derlatka, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – Wanda Przybylak, Prezes Akademii Inicjatyw Młodzieżowych – Jolanta Balcerzak, właściciel firmy transportowej ARTRANS Arkadiusz Purymski oraz Rada Rodziców w Szkole Podstawowej nr 1.

Po niezwykle wzruszającej części oficjalnej  prowadząca imprezę Iwona Zasada-Trzęsiara zaprosiła gości do obejrzenia programu artystycznego inspirowanego ponadczasową i piękną powieścią „Tajemniczy ogród”.

Inscenizacja akcentowała prawo każdego człowieka do szczęścia, które daje bliskość innych ludzi, wiara we własne siły i piękno otaczającego nas świata. Przesłanie nienowe, ale z pewnością niedocenione w codziennej życiowej gonitwie. Przypomnieli je widzom uczniowie klasy 6 b i c, którzy wcielili się w postaci z książki. Scenariusz i przygotowanie uczniów to efekt pracy Iwony Skiby i Agnieszki Gołdy- wychowawczyń klas szóstych.

Ważnym akcentem programu był motyw wzajemnej akceptacji mimo dzielących nas różnic. Pięknie wybrzmiał on w piosence wykonywanej przez nauczycieli szkoły – Joannę Kęsy-Świś i Bogdana Nidzgorskiego oraz występującego gościnnie akustyka koncertu Piotra Kubackiego.

Oprawa muzyczna, którą przygotowali Bogdan Nidzgorski i Joanna Kęsy-Świś, stała na najwyższym poziomie.  W kilku piosenkach pokazały swój talent wokalny solistki – Helena Rzepińska-absolwentka szkoły oraz Zuzanna Kapusta, Gabriela Guzewicz i Patrycja Pośpiech. Wykonawców wspierał świetnie brzmiący chór szkolny pod kierownictwem Bogdana Nidzgorskiego.

W znakomicie wykonanym programie nie zabrakło  tańca w oryginalnej choreografii Włodzimierza Ptaszka- entuzjazm  publiczności wzbudził taniec lalek w wykonaniu uczniów kl.3a pod kierunkiem Bożeny Maroń i Iwony Zasady –Trzęsiary.  Równie efektownie zaprezentowali się uczniowie kl. 2a jako duszki (przygotowanie –Aneta Wąsowska i Katarzyna Tomczyk)  oraz kl. 3c w żywiołowym rock and rollu (wych. Agnieszka Kowalewska). Barwny korowód kwiatów i ptaków stworzyła  kl. 1a pod kierunkiem Iwony Krysińskiej i Faustyny Szmigielskiej.

Pojawiły się także akcenty francuskie – scenka i piosenka w wykonaniu  koła językowego pod kierunkiem Agnieszki Spisackiej –Kraciuk.

Na sukces Koncertu Noworocznego pracowało wielu nauczycieli i pracowników administracji.  Swój ważny wkład mają także rodzice, którzy przygotowali wraz z wychowawcami stroje i elementy scenografii, wspierając w tym przedsięwzięciu autorki wystroju sceny- Katarzynę Sowińską – Wojtaś, Justynę Sobolewską, Katarzynę Sowińską, Anetę Wróbel i Dorotę Woźniak.

Uroczysty nastrój imprezy tworzyły nie tylko słowa i muzyka, ale także światło, którym znakomicie operował Piotr Kapuściński.

Jubileuszowy X Koncert Noworoczny w naszej szkole jak zawsze niósł ważne przesłanie o jedności ludzi w ich różnorodności, o potrzebie akceptacji życia, świata i drugiego człowieka.

Niepowtarzalny nastrój, który jak zwykle towarzyszył widowisku, to suma tych właśnie odczuć wszystkich uczestników koncertu.

Po koncercie pani Jolanta Rafał – Łuniewska odczytała list gratulacyjny podpisany przez wicedyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji panią Marzennę Habib oraz Kierownika Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych panią Katarzynę Stępniak.

Zapraszamy na filmową relację z Koncertu Noworocznego, która wkrótce ukaże się na stronie naszej szkoły www.sp1piastow.pl  .

 

Anna Kowalczyk

  

Scroll to Top