Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” to program edukacyjny o charakterze społecznym organizowany dla klas pierwszych Szkół Podstawowych. Program obejmuje corocznie swoim zasięgiem wszystkie województwa w Polsce. W tym roku odbywa się już IX edycja programu.

Zadaniem szkół, które biorą udział w programie, jest realizacja przygotowanych scenariuszy i zajęć dla swoich podopiecznych na temat bezpieczeństwa.

Uczniowie również otrzymali książeczki edukacyjne z zadaniami dotyczące bezpieczeństwa, które mogą utrwalać samodzielnie oraz z rodzicami.

Na podstawie materiałów „Akademia Bezpiecznego Puchatka” odbył się Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeństwie sprawdzający zdobytą przez Pierwszoklasistów wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz zagrożeniami wynikającymi z korzystania z Internetu.

Po  przeprowadzonych zajęciach i napisanym Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie Szkoła  nabyła prawo do posługiwania się certyfikatem „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

Program jest przygotowywany we współpracy z: Wydziałem ds. Nieletnich, Patologii  i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Patronat honorowy sprawuje Komenda Główna Policji. Partnerem medialnym jest portal MiastoDzieci.pl.

Faustyna Szmigielska

Scroll to Top