Lekcja języka polskiego

21 czerwca w naszej szkole odbyła się niecodzienna lekcja języka polskiego dla klas IV – VI „O, mowo ludzka!”. Jak wskazuje temat, zajmowaliśmy się poprawnością językową. Tak się składa, że w naszym języku możemy znaleźć wiele przykładów wyrazów, zwrotów, a nawet całych wypowiedzeń, które mogą nasuwać wiele pytań, np. kiedy użyć słowa „przypadku”,
a kiedy „przypadka”, gdzie jest błąd w związku „w każdym bądź razie”, czym  się różni „mowa ludzka” od „mowy Lucka”. Właśnie na te pytania staraliśmy się znaleźć odpowiedź.

Lekcja rozpoczęła się od krótkiego przedstawienia w wykonaniu klasy 5c, nawiązującego
do mitologii, z której pochodzi wiele związków frazeologicznych obecnych we współczesnej polszczyźnie. Na uwagę zasługuje fakt, że scenariusz został napisany przez dwie uczennice
z tej klasy – Barbarę Gwiazdę oraz Helenę Panfil. Następnie uczennice z klasy 6a – Katarzyna Koguciuk i Natalia Stosio zaprezentowały wiadomości na temat związków frazeologicznych, ich genezy oraz najczęściej popełnianych błędów. Wiele emocji wzbudził quiz dla uczniów klas szóstych, który wygrały przedstawicielki klasy 6d. Kulminacyjnym punktem lekcji było zadanie przygotowane dla uczniów i nauczycieli. Obie grupy otrzymały dwa różne teksty: uczniowie – fragment dotyczący ewaluacji w szkole, a nauczyciele – tekst uczniowski, w którym znalazły się skróty i zwroty używane przez współczesną młodzież. Zadaniem obu grup było przetłumaczenie tych tekstów tak, aby były zrozumiałe dla odbiorcy. Dzięki nim mieliśmy okazję wzajemnie się uczyć i odkrywać tajniki języka polskiego.
Od dziś już wiemy, co znaczy „autoewaluacja” czy „animol”.

THX J

Iwona Skiba

Scroll to Top