Udział w akcji „Uczynek wiary”

W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski zbierał pieniądze w ramach akcji „Uczynek wiary – rowery dla katechistów w Afryce” dla Organizacji MIVA Polska. Udało się zebrać 700 zł. Katechiści to najbliżsi współpracownicy misjonarzy, a więc pomagając im wspomagamy misjonarzy w lepszym dotarciu z Ewangelią do jak największej liczby osób. Zebrane przez nas pieniądze  wystarczą na zakup 1 roweru.  Organizacja Miva Polska wyraziła swoje podziękowanie dyplomem dla szkoły. Bardzo dziękujemy wszystkim,  którzy włączyli się w zbieranie pieniędzy oraz ofiarowywali swoja złotówkę.

Marta Motylewska

Scroll to Top