Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie – Szkołą Praktyk przyszłych nauczycieli

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie – Szkołą Praktyk przyszłych nauczycieli

W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa nr 1 była partnerem Szkoły Edukacji Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego w realizacji programu kształcenia nauczycieli. To innowacyjny na polskim gruncie program prowadzony w niespotykanej formule dziennych studiów podyplomowych, który został opracowany we współpracy z ośrodkiem kształcenia nauczycieli – Teachers College Uniwersytetu Columbia, skierowany do absolwentów po studiach kierunkowych polonistycznych lub matematycznych.

Nasza szkoła znalazła się w gronie 20 placówek z Warszawy i okolic ze wszystkich poziomów edukacyjnych. Szkoła Edukacji PAFW i UW współpracuje w Szkole Praktyk z nauczycielami – mentorami i dyrektorami, a każdy student objęty jest indywidualną opieką mentorską. Praktyki to kluczowa i integralna część programu kształcenia. Student towarzyszy nauczycielowi – mentorowi w realizacji przyjętego planu nauczania, jest dodatkową osobą wspierającą proces uczenia się, obserwuje lekcje prowadzone przez mentora, a także przygotowuje i prowadzi wybrane zadania, fragmenty oraz całe zajęcia, a doświadczenia z nich są na bieżąco omawiane. Mentorzy regularnie spotykają się z kadrą Szkoły Edukacji PAFW i UW na warsztatach, by wspólnie analizować metody pracy i wypracowywać nowe rozwiązania podnoszące jakość nauczania, co pozytywnie wpływa także na podnoszenie jakości pracy szkoły.

Iwona Skiba

Scroll to Top