„Nowoczesna Szkoła z Tradycjami”, czyli konferencja upowszechniająca OWU w SP 1 w Piastowie

26 maja w Szkole Podstawowej nr 1 w Piastowie odbyła się Konferencja Upowszechniająca w ramach Klubu Szkół Uczących Się, programu prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Konferencja miała na celu podsumowanie i prezentację efektów stosowania praktyki Obserwacji Wybranych Uczniów (OWU) w szkole oraz rozpropagowanie jej wśród uczestniczących w wydarzeniu szkół oraz ośrodków szkoleniowych.

Było to wydarzenie niezwykłe, bo i Szkoła jest niezwykła…

W swojej codzienności Dyrektor, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice kierują się 5 Drogowskazami opisanymi w Koncepcji pracy szkoły, określającymi jakość ich wspólnej pracy. W maju to słowa Janusza Korczaka – „Dzieci rodzą się ze skrzydłami, Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”. To doskonałe podsumowanie tego, co wydarzyło się w ramach pracy nad praktyką OWU w ciągu ostatnich lat.

Konferencję rozpoczęła Pani Dyrektor – Urszula Skrzypczak oraz Dyrektor Szkoły Uczącej Się – Marta Dobrzyńska, patronująca wydarzeniu z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W czasie spotkania wszyscy zgromadzeni goście – dyrektorzy i nauczyciele szkół współpracujących w ramach Klubu SUS, dyrektorzy i nauczyciele z okolicznych miejscowości, przedstawiciele ośrodków kształcenia nauczycieli oraz instytucji oświatowych, mieli możliwość poznania praktyki OWU. Kolejne punkty harmonogramu konferencji zakładały prezentację zasad stosowania praktyki, etapów jej wdrażania na przestrzeni lat do pracy z uczniami oraz przedstawienie wypracowanych efektów.

W ramach tego odbyły się prezentacje i warsztaty merytoryczne dot. kluczowych kompetencji praktyki OWU: języka faktów, działań kierowanych na ucznia i klasę, roli zadania edukacyjnego w praktyce OWU. W drugiej części dnia miał miejsce panel dyskusyjny nt. wpływu praktyki na warsztat pracy nauczyciela oraz wypracowanych zmian w uczeniu się uczniów w klasach objętych praktyką. Nad całością czuwała Pani Dyrektor – Urszula Skrzypczak, Panie Wicedyrektor – Wanda Kaliściok i Maria Zabierzewska oraz Liderki praktyki – Agata Sałacińska, Iwona Krysińska, Anna Brzezińska wraz nauczycielkami z poszczególnych zespołów OWU – Anną Kowalczyk i Małgorzatą Nagórską. Tej grupie osób bezpośrednio zaangażowanych w praktykę OWU, w przygotowaniach i organizacji Konferencji, towarzyszyli oczywiście pozostali nauczyciele. W szkole tradycją jest współpraca i wzajemna pomoc w każdej sytuacji i w każdym wydarzeniu, więc efekt widoczny w piątek 26 maja na Konferencji był podsumowaniem pracy wielu, wielu osób…

Wyniki ankiet wypełnionych przez gości na zakończenie dnia oraz informacje przekazane przez uczestników po poszczególnych warsztatach potwierdzają bardzo dobry odbiór całego wydarzenia. Poniżej kilka wypowiedzi uczestników konferencji:

„Postaram się zmienić formę zadawanych pytań, tak aby bardziej angażować uczniów do pracy”, „Skupie się na zadaniach problemowych. Nie podawać  odpowiedzi na tacyJ”, „Warsztat pozwala obiektywnie spojrzeć na ucznia. Dostrzec jego możliwości i ograniczenia. Dostosować wymagania ,aby każdy uczeń mógł osiągnąć sukces”, „Wniosek-koniecznie często wracać do taksonomii Blooma”,

„Warto analizować swoje metody pracy z uczniem, zadawać pytania inspirujące go do szukania odpowiedzi, odświeżyć sztukę zadawania odpowiedzi”.

,,Widzę, że podchodzicie do OWU z dużym entuzjazmem. Świetnie, bo wtedy widać efekty. Gratuluję świetnej pracy zespołowej”. ,,Gratuluję otwartych umysłów- p. dyrektor i nauczycieli, autorefleksji, gotowości do zmieniania samych siebie”.

 

Konferencja zakończyła się wręczeniem na ręce Pani Dyrektor certyfikatu jakości, czyli Tytułu Szkoły Uczącej Się. Pani Dyrektor zaprosiła na środek wszystkich swoich nauczycieli oraz uczniów obecnych na konferencji, bo jak powiedziała w czasie swojej wcześniejszej prezentacji, W TEJ SZKOLE UCZĄ SIĘ WSZYSCY I RAZEM PRACUJĄ NAD WYSOKĄ JAKOŚCIĄ UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA.

Dowodem na to jest nie tylko udział w wielu projektach edukacyjnych, czy organizacja konferencji, ale każdy zwykły – niezwykły dzień pracy w tej Szkole, każdy jej Uczeń i każdy jego Sukces.

Towarzyszę szkole w jej historii uczenia się i wiem, że Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie jest SZKOŁĄ UCZĄCĄ SIĘ. Serdecznie gratuluję …

Aleksandra Cupok – asystentka szkoły w ramach praktyki OWU

 

Scroll to Top