Jakość nauczania to nasz cel

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Piastowie  dba o jakość nauczania, toteż jej pracownicy uczestniczą  co roku w wielu formach doskonalenia, a następnie wdrażają w swojej pracy praktyki, które podczas nich poznali.  O kilku lat nasza szkoła jest zaangażowana w program Szkoła Ucząca Się  realizowany pod auspicjami  Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W bieżącym  roku placówka została uhonorowana za to zaangażowanie i rozwój  tytułem Szkoły Uczącej Się.  Wręczenie wyróżnienia miało miejsce 26 maja 2017 roku podczas Konferencji  Upowszechniającej, w której wzięli udział przedstawiciele władz Centrum Edukacji Obywatelskiej, reprezentanci władz samorządowych, dyrektorzy szkół podstawowych z naszego regionu oraz  zainteresowani nowoczesnymi  praktykami  dydaktycznymi  nauczyciele .

W tym dniu  nasze  nauczycielki – liderki prezentowanej praktyki –  zaprosiły  kolegów ze szkół  regionu  na  warsztaty  upowszechniające realizowaną przez nich przez ostatnie dwa lata praktykę OWU- Obserwacja Wybranych Uczniów.  Podczas  spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z praktycznym zastosowaniem tej metody pracy z uczniami oraz poznać jej efekty. Praktyka OWU służy obserwacji    i analizowaniu zachowań ucznia związanych z uczeniem się podczas lekcji, a następnie stworzeniem mu takich warunków do nauki, które przełożą się na poprawę osiąganych przez niego wyników. Działanie to wymaga współpracy nauczycieli z całego zespołu uczącego w danej klasie i, jak mieli okazję przekonać się uczestnicy warsztatów, przynosi bardzo dobre efekty nie tylko  w pracy  z  wybranymi  uczniami , ale z całym zespołem klasowym.

Uzyskany przez  SP-1 tytuł Szkoły Uczącej Się oraz prezentacja praktycznych  efektów OWU  podczas warsztatów potwierdza wysoką jakość naszych działań edukacyjnych i przynosi satysfakcję wszystkim osobom zaangażowanym w służące temu przedsięwzięcia.

Anna Kowalczyk

 

Scroll to Top