Konkurs „Jak segregować odpady”

Uczniowie naszej szkoły z klas 0-III na przełomie października i listopada 2016 roku przystąpili do konkursu plastycznego, organizowanego przez Burmistrza Miasta Piastowa „ Jak segregować odpady”. Celem konkursu było obudzenie w młodych mieszkańcach świadomości i zachęcanie ich do wspólnego działania na rzecz poprawy jakości naszego środowiska, właśnie poprzez promowanie dobrych nawyków segregowania odpadów. Konkurs miał uświadomić społeczeństwu jak ważna jest segregacja dla każdego z nas, bo nic tak nie działa na wyobraźnię człowieka jak sztuka tworzona przez młodzież. W każdym młodym człowieku drzemie uśpiona dusza prawdziwego artysty, a przez uczestnictwo w konkursie młodzież szkolna Naszego Miasta wzięła poniekąd udział w budowaniu lepszego świata.

Były prace wykonane  indywidualnie oraz jedna praca zbiorowa. Prace plastyczne indywidualne wykonało 26 uczniów z klas 0-III , natomiast pracę grupową wykonała grupa 0B wraz z wychowawcami. W dniu 10 marca 2017 roku zgodnie z zaproszeniem uczniowie wraz z opiekunami udali się do Miejskiego Ośrodka Kultury w Piastowie, gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie nagród przez Burmistrza Miasta Piastowa. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy za udział w konkursie.

Sylwia Kielan

Scroll to Top