OBIADY

W roku szkolnym 2019/2020 szkołę obsługuje firma Gastro Team Tomasz Kuranowski

Obiady-Wrzesień 2019 r.

Obiady będą wydawane od 3.09.2019 r.

 

Cały obiad 20 x 12 zł=240 zł.

Drugie danie 20 x 9,50 zł=190 zł.

Zupy 20 x 3,50 zł. =70 zł.

Diety:

Cały obiad 20x 13 zł=260 zł.

Drugie danie 20 x 10,50 zł=210 zł.

Zupy 20 x 3,50 zł=70 zł

Istnieje możliwość zamówienia śniadania wraz z pełnym obiadem

w kwocie 14,50 zł

20x 14,50z ł. = 290 zł.

 

Opłat za obiady można dokonać na rachunek bankowy świetlicy 53124063801111001074700645 lub osobiście u kierownika świetlicy w wyznaczonych terminach do 10-tego dnia każdego miesiąca.

W miesiącu wrześniu obowiązują następujące terminy:

27.08.2019 r. ( wtorek) w godz. 9:00-13:00

30.08.2019 r. ( piątek) w godz. 9:00-13:00

2.09.2019 r ( poniedziałek) w godz. 10:00-13:00 ( z wyłączeniem Uroczystości Rozpoczęcia Roku Szkolnego )

10.09.2019 r. ( wtorek) w godz. 9:30-11:00

11.09.2019 r. ( środa) w godz. 13:00-16:50

12.09.2019 r. ( czwartek) w godz. 9:00-11:20

MENU WRZESIEŃ 2019