OBIADY

W roku szkolnym 2018/2019 szkołę obsługuje firma Gastro Team Tomasz Kuranowski

Ceny obiadów

Cały obiad 10 zł.

Drugie danie 8 zł.

Zupa 2,50 zł.

 

Obiady-styczeń 2019 r.

18 x 10=180 zł
18 x 8 =144 zł
18 x 2,50 = 45 zł

Opłaty za obiady będą przyjmowane w następujące dni:

3.01.2019 r. ( środa) w godz. 13:00-16:40

5.01.2019 r ( piątek) w godz. 13:00-14:30

8.01.2019 r. ( poniedziałek) w godz. 13:00-13:30

9.01.2019 r. ( wtorek) w godz. 13:00-14:30

10.01.2019 r. ( środa) w godz. 13:00-16:40

11.01 2019 r. ( czwartek) w godz. 9:40-10:40 i 13:00-14:30

12.01.2019 r. ( piątek) w godz. 13:00-14:30

Proszę o dokonywanie wpłat w wyznaczonych terminach lub na rachunek bankowy w świetlicy.

W przypadku dokonania płatności na rachunek bankowy proszę o informację zwrotną w tej sprawie do 10 tego dnia każdego miesiąca.

Jednocześnie proszę o zasięganie informacji w kwestii odliczeń za obiady, przed dokonaną wpłatą.

Korzystanie z obiadów w roku szkolnym 2018/2019 jest możliwe tylko po dokonaniu wpłaty maksymalnie do 10-tego dnia każdego miesiąca. W wyjątkowych sytuacjach należy skontaktować się z kierownikiem świetlicy. Po upływie tego terminu wydawanie obiadu zostanie wstrzymane.

Wpłaty za obiady dokonywane na rachunek bankowy świetlicy również należy zgłosić do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Opłat za obiady można dokonywać na rachunek o numerze 53124063801111001074700645

MENU STYCZEŃ 2019