OBIADY

W roku szkolnym 2018/2019 szkołę obsługuje firma Gastro Team Tomasz Kuranowski

Ceny obiadów

Cały obiad 10 zł.

Drugie danie 8 zł.

Zupa 2,50 zł.

Obiady-marzec 2019 r.

 

Cały obiad  21x 10 zł=210 zł

Drugie danie 21x 8 zł= 168 zł

Zupy 21x 2,50 zł= 52,50 zł.

 

Opłaty za obiady będą zbierane w dniach:

27.02.2019 r. ( środa) w godz. 13:00-16:40

28.02.2019 r. ( czwartek) w godz. 9:40-10:40 i 13:00-13:30

1.03.2019 r. ( piątek) w godz. 13:00-14:30

4.03.2019 r. ( poniedziałek) w godz. 9:40-13:40

5.03.2019 r. ( wtorek) w godz. 13:00-13:40

6.03.2019 r. ( środa) w godz. 13:00-16:40

7.03.2019 r. ( czwartek) w godz. 9:40-10:40 i 13:00-13:30

8.03.2019 r. ( piątek) w godz. 13:00-14:30

 

Wpłaty, które nie zostaną dokonane w tych terminach ( u kierownika świetlicy) należy uiścić jak najszybciej na rachunek bankowy świetlicy.

W przypadku dokonania płatności na rachunek bankowy proszę o informację zwrotną w tej sprawie do 10 tego dnia każdego miesiąca.

Jednocześnie proszę o zasięganie informacji w kwestii odliczeń za obiady, przed dokonaną wpłatą.

Korzystanie z obiadów w roku szkolnym 2018/2019 jest możliwe tylko po dokonaniu wpłaty maksymalnie do 10-tego dnia każdego miesiąca. W wyjątkowych sytuacjach należy skontaktować się z kierownikiem świetlicy. Po upływie tego terminu wydawanie obiadu zostanie wstrzymane.

Wpłaty za obiady dokonywane na rachunek bankowy świetlicy również należy zgłosić do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Opłat za obiady można dokonywać na rachunek o numerze 53124063801111001074700645

MENU MARZEC 2019