Przyjmowanie dzieci z Ukrainy

INFORMACJE DLA RODZICÓW

PODSTAWOWE ZWROTY W JĘZ. POLSKIM I UKRAIŃSKIM