Składanie dokumentów rekrutacyjnych na rok szkolny 2020/2021.

Składanie dokumentów rekrutacyjnych na rok szkolny 2020/2021.

Składanie dokumentów rekrutacyjnych na rok szkolny 2020/2021.

1.
Składanie dokumentów rekrutacyjnych drogą elektroniczną równolegle na dwa adresy mail:
sekretariat@sp1piast.pl
wkalisciak@sp1piast.pl
– do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych, dot. dzieci zameldowanych i zamieszkałych w rejonie szkoły, zgodnie z  wykazem dokumentów  znajdujących się na stronie int. szkoły
– oświadczeń woli rodziców w formie pisemnego potwierdzenia, zgodnie z harmonogramem, w dn.1-3.04.2020r.
w tytule odpowiednio wpis:
karta zapisu klasa pierwsza, wniosek zapisu  oddział przedszkolny, oświadczenie woli klasa pierwsza, oświadczenie woli oddział przedszkolny.

2.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych udostępnione bedą w dniu 31 marca na stronie internetowej szkoły.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych udostępnione będą 7 kwietnia na stronie internetowej szkoły.

Share