Projekt BAKCYL

Projekt BAKCYL

Dnia 6.11.2023 r. uczniowie klasy 8a wzięli udział w Ogólnopolskim Projekcie BAKCYL – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży.

Celem projektu jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości. Projekt jest częścią jednego z największych programów pozaformalnej edukacji finansowej w Europie – „Bankowcy dla Edukacji”. Realizowany jest we współpracy z instytucjami sektora bankowego,  instytucjami publicznymi i samorządami terytorialnymi.

Zajęcia,  w których uczestniczyli uczniowie, były  prowadzone w formie on-line przez wolontariuszkę, ekspertkę z sektora bankowego. Tematyka spotkania dotyczyła zawodu bankowca i specyfiki pracy w banku.

Uczniowie podczas zajęć poznali:

– zawody w bankowości: klasyczne i nowe,

– kompetencje kluczowe (twarde i miękkie) potrzebne do pracy w banku,

– obszary pracy w banku.

Bardzo dziękujemy, za możliwość uczestniczenia w projekcie.

Małgorzata Dudyś

Share