SAMORZĄD

ZUZANNA KAPUSTA

Przewodnicząca Samorządu

Klasa 5a

MICHALINA DOBEK

Prezydium Samorządu

Klasa 5a

ALICJA BOGDANSKA

Prezydium Samorządu

Klasa Vb

ALICJA ZIĄBSKA

Prezydium Samorządu

Klasa 7c

JOANNA KALWAJTYS-CHŁOSTA

Opiekun Samorządu

MARTA MOTYLEWSKA

Opiekun Samorządu