Klasa6C


NASZWYCHOWAWCA

Beata Piotrowska

Wychowawca klasy

Zdjęcie klasowe z roku szkolnego 2019/2020

PLAN LEKCJI

MAŁA KRONIKA KLASOWA

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020 klasa 6c brała udział w różnych uroczystościach szkolnych, zawodach, projektach i akcjach takich jak np.: „Kino Szkoła” czy „Góra Grosza”, uczestniczyła w warsztatach („Między nami kobietkami”, „Pamiętnik Maćka”) i lekcji muzealnej pt. „Myć się czy wietrzyć – o higienie w dawnych czasach”.

Wyjechaliśmy na dwie wycieczki – w ramach Dnia Edukacji Kulturalnej, razem z wychowawcą p. Beatą Piotrowską i wychowawcą wspierającym, p. Irminą Stanios, nasza klasa odwiedziła Zespół Pałacowo – Parkowy w Nieborowie; druga wycieczka to wyjazd do Hangaru 646 i udział w aktywnej lekcji WF. Klasa nasza wspólnie świętowała Andrzejki, Mikołajki i Wigilię, wybrane osoby uczestniczyły w apelu z okazji Dnia Papieskiego oraz w Koncercie Noworocznym. Razem bawiliśmy się na dwóch dyskotekach: andrzejkowej i karnawałowej.

Zdjęcie klasowe z roku szkolnego 2018/2019