Klasa5B


NASZWYCHOWAWCA

Agnieszka Opiatowska

Wychowawca klasy

Zdjęcie klasowe z roku szkolnego 2019/2020

PLAN LEKCJI

MAŁA KRONIKA KLASOWA

Ważne wydarzenia w życiu kl. 5b

Przedstawienie kukiełkowe dla klasy 4  pt. „Nie jesteś sam”
Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Udział w akcji bicia rekordu w resuscytacji
Wycieczka klasowa do Warszawy – zwiedzanie Zamku Królewskiego
Wspólne odśpiewanie hymnu państwowego
Dzień Mediów
Apel z okazji uchwalenia Konwencji Praw Dziecka
Dzień Życzliwości
Dyskoteka Andrzejkowa
Mikołajki
Wigilia klasowa
Bal karnawałowy

Zdjęcie klasowe z roku szkolnego 2018/2019