UBEZPIECZENIE

Na Rok Szkolny 2021/2022 Rada Rodziców Naszej Szkoły rekomenduje ofertę grupowego ubezpieczenia NNW Uczniów w InterRisk na okres od 01/09/2021 do 31/08/2022.

Zaproponowany został wariant ubezpieczenia za 50 zł / Suma Ubezpieczenia – 20 000 zł.

Ubezpieczenie działa 24/H na całym świecie, tj. w domu, szkole i poza nią, na zajęciach sportowych i wakacyjnych wyjazdach.

Rodziców ubezpieczających swoje dzieci, prosimy o wpłatę 50 zł na konto nr: 55116022020000000220407094.

W tytule wpłaty prosimy wpisać Imię i Nazwisko Dziecka i klasę.

POLISA NNW – SERIA I NR: EDU – A/P 099292

 

DO POBRANIA:

Załącznik – tabela norm uszczerbku na zdrowiu

Ogólne warunki ubezpieczenia edu plus