RADA RODZICÓW

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

PRZEWODNICZĄCA

Angelika Dalecka
przewodniczaca@brygada-rr.edu.pl

SEKRETARZ

Magdalena Koziarek
sekretarz@brygada-rr.edu.pl

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO

Ewa Łempicka
viceprzewodniczaca@brygada-rr.edu.pl

CZŁONKOWIE PREZYDIUM

Edyta Gajda
Robert Piotrowicz
Edyta Polańska

SKARBNIK

Robert Sababady
skarbnik@brygada-rr.edu.pl

KOMISJA REWIZYJNA

Wojciech Pokorski
Dorota Markowska
Andrzej Tuszyński

KONTO BANKOWE DO WPŁAT:
BS w Wyszkowie: 32 8931 0003 0733 3030 2000 0001

Serdecznie dziękujemy za każdą wpłatę!