RADA RODZICÓW

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZEWODNICZĄCY

Maciej Chudkiewicz

SEKRETARZ

Magdalena Koziarek

WICEPRZEWODNICZĄCE:

Ewa Łempicka

Maria Kacprzak – Rawa

Izabela Korkosz

 

SKARBNIK

Robert Sababady

KOMISJA REWIZYJNA

Wojciech Pokorski
Dorota Markowska
Andrzej Tuszyński

KONTO BANKOWE DO WPŁAT:
BS w Wyszkowie: 32 8931 0003 0733 3030 2000 0001

Serdecznie dziękujemy za każdą wpłatę!