RADA RODZICÓW

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PRZEWODNICZĄCY

Maria Kacprzak-Rawa

SEKRETARZ

Agnieszka Kuran

WICEPRZEWODNICZĄCE:

Agnieszka Sachnowska

Agata Wesołowska

SKARBNIK

Robert Sababady

KOMISJA REWIZYJNA

Edyta Polańska

Aleksandra Omen

Aleksandra Piotrkowicz

KONTO BANKOWE DO WPŁAT:
BS w Wyszkowie: 32 8931 0003 0733 3030 2000 0001

Serdecznie dziękujemy za każdą wpłatę!