POMOC P-P

Naszą szkołą opiekuje się

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
W PRUSZKOWIE

Adres: ul. Gomulińskiego 2
05-800 Pruszków
Poniedziałek – Piątek godz. 8.00 – 18.00
Telefon/Fax: (0 22) 758 68 29
E-mail: poradniapruszkow@op.pl
www.poradniapruszkow.szkolnastrona.pl

Uczniami naszej szkoły opiekuje się psycholog p. Urszula Szymczak

Wtorek  8.00-13.00
Środa  8.00-13.00
Czwartek  13.00-18.00
Piątek – teren

 Poradnia ma uprawnienia do wydawania:

  • orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
  • orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego
  • orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  • opinii dla potrzeb instytucji oświatowych i komisji egzaminacyjnych