KALENDARZ

WYDARZENIA SZKOLNE

ZEBRANIA RODZICÓW

INFORMACJE DODATKOWE

  • Zebrania obowiązkowe w klasach IV-VII- środy godz. 18.00.
  • Zebrania obowiązkowe klas I-III – czwartki godz. 18.00.
  • Spotkania nauczycieli i specjalistów z rodzicami  w dniach otwartych trwają w godz. 17.00-18.30 (lub do przyjęcia ostatniego rodzica).
  • W dniu zebrań nauczyciele przedmiotów bez wychowawstw  oraz specjaliści dyżurują w godzinach 17.00- 18.00 (lub do przyjęcia ostatniego rodzica).
  • Nauczyciele przedmiotowi będący wychowawcami są dostępni dla rodziców z pozostałych klas w pokoju nauczycielskim od godz. 17.00 do 17.45.
  • Wszyscy nauczyciele są dostępni dla rodziców w każdym tygodniu w godzinach konsultacji indywidualnych.