KALENDARZ

WYDARZENIA SZKOLNE

ZEBRANIA RODZICÓW

INFORMACJE DODATKOWE

Zebrania obowiązkowe w klasach IV-VIII środy godz. 18.00
Zebrania obowiązkowe klas I-III czwartki godz. 18.00
Spotkania nauczycieli i specjalistów z rodzicami w dniach otwartych trwają w godz. 17.00-18.00 (lub do przyjęcia ostatniego rodzica).
W dniu zebrań nauczyciele przedmiotów bez wychowawstw oraz specjaliści dyżurują w godz. 17.00-18.00 (lub do przyjęcia ostatniego rodzica).
Nauczyciele przedmiotowi będący wychowawcami będą dostępni dla rodziców z pozostałych klas w pokoju nauczycielskim od godz. 17.00 do 17.45.
Wszyscy nauczyciele są dostępni dla rodziców w każdym tygodniu w godzinach konsultacji indywidualnych.