KALENDARZ

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

WYDARZENIA SZKOLNE

TERMINY ZEBRAŃ RODZICÓW

Zebrania z rodzicami odbywają się na Teams Office365. Wychowawcy informują osoby nadzorujące o dokładnej godzinie łączenia z rodzicami.

Zebrania obowiązkowe w klasach IV-VIII- wskazane środy  godz. 18.00.
Zebrania obowiązkowe klas I-III – wskazane czwartki godz. 18.00.
Wszyscy nauczyciele są dostępni dla rodziców w każdym tygodniu w godzinach konsultacji indywidualnych.

Do pobrania:
– Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022
Dni opiekuńczo-wychowawcze
– Ustalenia dodatkowe